תקנון אתר

הצפייה באתר היא לתמיד, במידה ומאיזה שהיא סיבה האתר ייסגר ניתן יהיה לקבל את בקורס בUSB בתוספת העלות של הUSB

שמחה לתת לך מענה במייל, לא מתחייבת לענות מיד

הקהילה היא לשנה במידה ויהיה פעיל ותוסס ימשיך

על אחריות האישה לדאוג לקבלת הליווי והזום